ἀπαλλάξοντα

ἀπαλλάξοντα
ἀπαλλάσσω
set free
fut part act neut nom/voc/acc pl
ἀπαλλάσσω
set free
fut part act masc acc sg
ἀ̱παλλάξοντα , ἀπαλλάσσω
set free
futperf ind act neut nom/voc/acc pl (doric aeolic)
ἀ̱παλλάξοντα , ἀπαλλάσσω
set free
futperf ind act masc acc sg (doric aeolic)
ἀπαλλάσσω
set free
fut part act neut nom/voc/acc pl
ἀπαλλάσσω
set free
fut part act masc acc sg
ἀπᾱλλάξοντα , ἀπαλλάσσω
set free
futperf ind act neut nom/voc/acc pl (doric aeolic)
ἀπᾱλλάξοντα , ἀπαλλάσσω
set free
futperf ind act masc acc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”